Om oss — FreeDict

FreeDict är ett ordboksprojekt med

The dictionaries are compiled, imported and maintained by enthusiasts in their spare time. Learn how to become a part of our community.

Historik

Detta projekt påbörjades år 2000 av Horst Eyermann. De första databaserna härstammar från ett projekt som kallas Ergane, vilket distribuerade gratisordböcker. När Michael Bunk tog över projektet år 2004 breddade han projektets räckvidd genom att stödja alla slags ordböcker i projektet, samt konvertera alla ordböcker till TEI-formatet. Han både importerade och manuellt skrivit nya ordböcker.

Sedan dess, FreeDict har utvecklats mycket och erbjuder nu både importerade och manuellt framställda ordböcker i diverse storlekar.

I och med skiftet till TEI P5 år 2010, använder projektet en allsidig standard för att koda mänskligt tal. Detta format tillåter dessutom ordböckerna att användas inom ännu oförutsedda användningsområden, eftersom de frikopplas från det faktiska output-formatet.

År 2016 flyttade FreeDict från SourceForge till Github. Detta gör projektet med överskådligt och förenklar kollaborativ/nutveckling avsevärt.

Kontakt

Vi tar gladeligen emot feedback, anmodan om nya funktioner och vi fullkomligen älskar patcher. Vänligen besök vår community-sida för mer information.