Home — FreeDict

Fria ordböcker, fri kunskap

FreeDict-projektet strävar efter att vara den mest omfattande och genuint öppna källan av tvåspråkiga ordböcker. De är inte bara gratis, utan ger dig också rättigheten att studera, ändra och modifiera dem så länge du också garanterar att andra tillåts göra detsamma. FreeDict grundades år 2000 och tillhandahåller idag över 140 ordböcker på ca. 45 olika språk, vilket växer ständigt tack vare sina medlemmar. Mer info om hur du blir en del av FreeDict.

Använd hur du vill

FreeDicts ordböcker erbjuder dig största möjliga flexibilitet: du kan använda dem både på din dator eller din mobiltelefon och alla uppslag är lokala. Det betyder att du kan resa utomlands utan att vara orolig för att din operatör debiterar dig för enstaka uppslag. Du är till och med helt oberoende av en internetförbindelse.

Använd till vad som helst

Vår data passar en lång rad applikationer tack vare tillämpningen av det generiska TEI XML-formatet. Detta möjliggör för export av vår data i alla möjliga format och för alla användningsområden, vare sig det gäller en tryckt eller digital ordbok, eller ett stavningskontrollsprogram.

Vad händer

2021-01-13

The web site now has an area to list meetups, presentations and publications related to FreeDict.

2021-01-02

The brand-new deu-eng and eng-deu dictionaries are out! Thanks to Einhard Leichtfuss, who wrote the importer program. There’s also a publication about the technology behind the importer in the wiki.

2020-12-22

Our web site can be now viewed in Mandarin Chinese (China), thanks to HÉ Pèiwén for contributing the translation.

2020-12-14

Edin Dagasan contributed a Swedish translation of our web site, thanks!

2020-12-12

The initial version of slv-eng has been released. This dictionary is hand-written by Gorazd Gorup, a great effort!

2020-07-13

Thanks to Carlos Luna, our web site can now be viewed in spanish!