Dokumentation — FreeDict

Innehållsförteckning

Det mesta av dokumentationen går att finna iwikin. Denna sida är huvudsakligen en överblick över tillgängliga resurser. En bra startpunkt är avsnittet med frågor och svar.

Våra ordböcker, dess källor samt rekommendationer på program för att använda dem kan finnas på sidan hämta. Skulle du fastna så kan du fråga om hjälp.

Kom igång

Alla källorna går att finna på GitHub. Skriptoch hjälpprogram ligger i verktygsarkivet vilket du behöver en kopia av. FreeDict-verktygen kräver att ett fåtal mjukvaror är installerade. README i verktygsarktivet ger en kort introduktion till hur man kommer igång.

Så fort allt är installerat, kan man bygga en ordbok genom att navigera till dess mapp och skriva make, till exempel:

cd eng-swe
make

Skapa och importera ordböcker

Ordböckerna är sparade i TEI XML-format ,vilket lagrar semantiskt information oberoende av den faktiska formateringen. Det innebär att det enkelt att koppla samman med vilket ordboksprogram som helst genom att skriva ett konverteringsvektyg. Det gör det också möjligt att återanvända för godtyckligt ändamål.

Skriva ordböcker manuellt

En grundlig introduktion till FreeDicts interna komponenter, inklusive dokumentation om formatering och behandling av ordböcker, går att finna i FreeDicts-vägledningen.

Vi erbjuder inget allmänt sätt att redigera ordböcker. Vissa använder sig av textredigerare med XML-funktionalitet och skriver alla ord för hand, medan andra skriver i enklare format för att sedan konvertera det till TEI-formatet. Båda tilvägagångssätten fungerar utmärkt och beror på dina preferenser och förmågor. Ifall du är osäker så fråga på maillistan.

Importera ordböcker

Most of the dictionaries have not been written by hand but were imported from other free sources. The import centre gives an overview about which dictionaries have been imported with which program and is a good starting point for new importers.

Observera att arktivet fd-dictionaries inte innehåller alla ordböcker. De ordböcker som importerats automatiskt från andra källor är exkluderade från versionshantering, eftersom det räcker att ha ett reproducerbart importskript.

API

Metadata om våra ordböcker can hämtas över ett CORS-aktiverat API, i både XML- och JSON-format. Det kan användas för att hämta nedladdningslänkar och annan metadata som kan vara användbar att inkorporera i ett ordboksprogram. Adresserna är

https://freedict.org/freedict-database.xml
https://freedict.org/freedict-database.json

De individuella fälten är dokumenterade här.

Nya ordboksformat

Vi försöker alltid nå ut till fler användare genom att exportera ordböckerna till flera format och vår begränsande faktor är antalet personer som bidrar. Det finns en klientlista och idealt så stödjer vid dem alla en dag.

Licencing and Reuse

FreeDict provides its dictionaries under free and open source licences that allow the users to study, modify, extend and redistribute them, given that the licencing conditions are met. Each dictionary has separate licencing terms which are located in the TEI header at the beginning of each dictionary file. We advice you to check this out first or to ask on the mailing list, if unsure.

The majority of our dictionaries is licenced under GPL. If you plan to modify, extend or bundle these dictionaries, you should study the licence terms carefully. To the best of our knowledge, GPL does permit bundling the dictionary in a commercial product, but requires you to inform the user about the licence of the data. Furthermore you need to link the dictionary sources, including all modifications made. Definite advice can only be given by a lawyer and we make you hereby aware that we are only representing our understanding here.